9 Mart 2018, Cuma

08:45

Açılış

Dr. Sinan Sözen
Dr. Zehra Özcan

09:00-10:00

PROSTAT KANSERİNDE TANI
Oturum Başkanları: Dr. Sinan Sözen, Dr. Zehra Özcan

09:00-09:20

Prostat Kanseri Sınıflandırması, Genetik ve Moleküler ve Prognostik Özellikler
Dr. Işın Kılıçaslan

09:20-09:40

Prostat Kanseri Tanısında mpMR Görüntülemenin Yeri
Dr. Barış Bakır

09:40-10:00

Prostat Biyopsisi: Hangi Hastaya? Hangi Yöntem?
Dr. Çağ Çal

10:00-10:40

PROSTAT KANSERİNDE EVRELEME
Oturum Başkanları: Dr. Levent Türkeri, Dr. Nalan Selçuk

10:00-10:20

Evrelemeyi Nasıl Yapıyorum? Konvansiyonel Yöntemlerin Avantaj-Dezavantajları
Dr. Saadettin Eskiçorapçı

10:20-10:40

Ga-68 PSMA PET/BT'nin Prostat Kanseri Tanı ve Evrelemesinde Katkısı Var mı?
Dr. Levent Kabasakal

11:00-11:40

LOKAL VE LOKAL-İLERİ PROSTAT KANSERİNDE TEDAVİ
Oturum Başkanları: Dr. Bülent Önal, Dr. Burcu Esen Akkaş

11:00-11:20

Cerrahi Yaklaşım
Dr. Süleyman Ataus

11:20-11:40

Radyasyon Onkolojisi Yaklaşımı
Dr. Fulya Ağaoğlu

11:40-13:00

PROSTAT KANSERİNDE NÜKS
Oturum Başkanları: Dr. Fazilet Dinçbaş, Dr. Umut Elboğa

11:40-12:00

Tanıda Ga-68-PSMA PET/BT'nin Yeri
Dr. Umut Elboğa

12:00-12:20

Ürolojik Açıdan Biyokimyasal nüks nedir, nasıl tedavi edilir?
Dr. İlker Tınay

12:20-12:40

Radyasyon Onkolojisi Açısından Biyokimyasal Nüks Nedir, Nasıl Tedavi Edilir?
Dr. Murat Çaloğlu

12:40-13:00

Prostat Kanseri Radyoterapi Planlamasında (Primer Tümör, Nüks ve Oligometastatik Hastalıkta) Ga-68 PSMA PET/BT'nin Konturlamada Önemi Var mı?
Dr. Gül Alço

14:00-14:45

PANEL: OLİGOMETASTATİK HASTALIK
Oturum Başkanları: Dr. Sedat Koca, Dr. Levent Kabasakal
Dr. Can Öbek
Dr. Yasemin Bölükbaşı
Dr. Deniz Tural

14:45-15:00

Ga-68-PSMA PET/MR VE PROSTAT KANSERİ GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJİSİNDE VARILABİLECEK EN UÇ NOKTA (MI?)
Oturum Başkanları: Dr. Tamer Atasever, Dr. Can Öbek
Dr. Özlem Atay

15:20-16:30

METASTATİK KASTRASYONA DİRENÇLİ PROSTAT KANSERİNDE TEDAVİ
Oturum Başkanları: Dr. Mert Başaran, Dr. Umut Elboğa

15:20-15:40

mKDPK Hastalarda Güncel Sistemik Tedavi Yaklaşımları
Dr. Umut Kefeli

15:40-16:00

Kemik Metastazlı Hastalarda Hedefe Yönelik Ra-223 ve Diğer Sistemik Radyonüklit Tedavi Seçenekleri
Dr. Nalan Selçuk

16:00-16:15

Ga-68-PSMA PET/BT'nin Sistemik Tedavi Yanıtı Değerlendirmesinde Olası Rolü
Dr. İlknur Ak

16:15-16:30

mKDPK Tanılı Hastalarda Lu-177-PSMA Tedavisi Kime, Ne Zaman ve Nasıl?
Dr. Emre Demirci